Author Archive

EDI nedir?

EDI (Electronic Data Interchange), tedarik zinciri içerisindeki tüm firmaların arasındaki ticari belge akışının (sipariş, fatura, irsaliye, vb.) uluslararası standartlar kullanılarak ve şirket içi uygulamalarıyla bütünleşerek elektronik ortamda değişimidir. EDI kullanan şirketler şu avantajlara sahiptirler: Tasarruf sağlar: Yazdırmak ve postalamak için kâğıt kullanımını gerektirmez Manuel çalışma/veri girişi gereğini ortadan kaldırır Otomatik süreçler Standartlaştırılmış teknoloji kullanımı sayesinde

Kanban nedir?

KANBAN NEDİR? Kısaca; Sinyal veren kart.   (Kanban Tahtası,Sinyalleri farkettiniz ) Japonca bir kelime olan Kanban görsle işaret ve kart anlamına gelmektedir. Toyota’nın üretim verimliliğini artırmak amacıyla Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiştir. Yöntem 1953’ten bu yana kullanılmaktadır. Agile metodolijisi olan Kanban uzun reaksiyon zamanlarını kısaltmak ve dar boğazları daha hızlı ve esnek çözmek için kullanılarn yöntemlerden

Agile-Proje Yönetim Metodolojisi

Agile(Çevik Yazılım Geliştirme)  yazılımgelişirme metodolojilerinde yeni bir jargon. Takım ve proje yönetiminde yeni bir yöntem. Kısaca; Bireylerin süreçler ve araçlar üzerindeki etkileşimleri Kapsamlı dökümanlar üzerinde yazılım geliştirme. Uzlaşılan taahhüt üzerinden müşteriyle birlikte çalışma Plan üzerindeki değişikliğe tepki vermesi (uyum sağlaması)   Yaygın olarak kullanılan Agile metodlarında kullanılan 10 temel özellik; Proje ekipleri üzerinde etkileşimi artırarak

RecyclerView in Android

RecyclerView and CardView are new views presented by Google in the Android L Developer Preview release. The main difference in RecyclerView compared to the ListView is that it doesn’t care about the views. It only cares about the data and uses other components to handle views, animations, etc (its own subclasses). It is also made

What is the Context in Android

Interface to global information about an application environment. This is an abstract class whose implementation is provided by the Android system. It allows access to application-specific resources and classes, as well as up-calls for application-level operations such as launching activities, broadcasting and receiving intents, etc.   Definition of Context:: Context represents environment data It provides

Data Storage Types in Android

A. Database (SQL Lite) B. Shared preferences. C. Internal Storage E. External Storage F. Network Connection G. Object serialization. H. A class which can hold common data can be named as Common Utilities it depends on you. I. Passing data through Intents and Parcelable Interface.

Java Servlet Send & Receive JSON Using jQuery.ajax()

This is a complete example showing how to send jQuery.Ajax() POST request containing data in JSON format to the server, and how to receive this JSON content, parse it and map it into Java objects in the server “servlet” side. Also, we will see how to send the list of all received data back to